Vuokrahakuisuus ja prosenttiliikkeet

Yhteiskunnan ja sosiaalisen kokonaisuuden kehittyessä ja ehkä jopa taantuessa on olemassa vaara ja jopa sattunutkin niin, että yhteisössä alkaa kehittymään epätervettä vuokrahakuisuutta. Tällainen kehittyminen muodostaa korruption edellytyksiä ja epäterveitä valtasuhteita, kun syntyy ihmisryhmiä joille kanavoituu vastikkeetonta tuloa, siinä missä työn tekeminen muuttuu yhä kannattamattomammaks. Tällainen ketjumarkkina hämärtää edelleen asiakkaan ja tuottajan välistä suhdetta, luoden kieroutuneen etätasapainon, jossa asiakas ei saa mitä ostaa, eikä tuottajan korvaus vastaa sitä mitä myydään. Edelleen, tälläisiin pyramidirakennelmiin työmarkkinoilla sisältyy usein teennäisiä työsuhteen piirteitä, joka saattavat haastaa niiden luonteen myös työlainsäädännön kannalta.

Prosenttiliikkeitä ja kymmenyksien kerääjiä riittää maailman sivu, aina rikollisjärjestöistä, kehittyneisiin ja kehittymättömiin yhteiskuntiin, perheisiin ja järjestöihinkin. Työnteossa prosenttiliikkeiden kehittyminen kuitenkin saa jopa prostituution ja parituksen kaltaisia epäterveitä piirteitä, jotka toisaalta elävät sen vuoksi että valtaa pitävät haluavat ulkoistaa likaisen työn osuuden ja toisaalta siksi että työn tuottajat nauttivat tietystä väliportaiden tarjoamasta suojeluksesta ja kuvitteellisesta leivän turvaamisesta. Tällaiset toimintatavat kuitenkin ovat usein kriminalisoituja nimenomaan prostituution saralla, mutta nauttivat ja menestyvät muilla toiminnan aloilla, kuten uusissa medioissa, tietotekniikan palvelualalla sekä palvelualalla yleensä. Vuokratyötä ja ihmiskauppaa on vaikea erottaa toisistaan.

Tässä tarkastellaan vuokratyön epäterveitä piirteitä, jotka paikoin muodostavat myös ajatuksia siitä miten työnteon poliittinen kontrolli on vapauttanut alan kilpailulle, jossa olosuhteet pakottavCriminal_Shoot.047at ja synnyttävät kieroutuneita ketjuja, vuokrahakuisuutta ja alueiden, tullien ja prosenttien keräämistä. Erityisesti tarkasteltavana on tietotekniikan palvelualan vuokratyömarkkinat, jotka kotimaisella repetruaarilla ovat syntyneet palkkatyön välityksen kaupallistamiseksi, vaikka työnvälityksestä palkkion ottaminen onkin laissa kriminalisoitu. Prostituution laillistamisen myötä varsinainen paritus, eli työnvälitys ja työntekijän myyminen, omistaminen ja kymmenysten kerääminen on säilynyt rikosoikeudellisena asiana.

Työmarkkinat maailmalla erityisesti globalisoitumisen myötä kokevat suuria murroksia, ja vanha kansallinen työvoimapolitiikka ja työlainsäädäntö joutuu yhä hankalampaan asemaan. Kansallisten intressien suojeleminen ei ole sopivaa, silti kaikki haluavat tehdä sitä, toisaalta ihmisten pitäisi antaa tehdä töitä ja ansaita elantonsa, mutta globaalien työmarkkinoiden avaamat mahdollisuudet pelottavat vanhaa suvereenia, ehkä turhan paljonkin.