Työn tekemisen parantava voima

Ihminen kuitenkin luonteensa mukaisesti saatuaan leipää ja sirkushuveja, nauttii ja haluaa tehdä ja onnistua. Päivänsä täyttäminen mielekkäällä tekemisellä on ihmisen oikeus, mutta myös tarve ja elinehto. Tylsyyteen tai virkeettömyyteen on moni mielensä ja kehonsa menettänyt. Siksi tämän tekemisen siirtäminen suvereeniin mandaatin alle on niin tehokas hallinnan muoto. Suvereenille kehittynyt ja sallittu perimmäinen kiristämisen ja uhkailun muoto, tekemisen väkivaltainen poistaminen, kuten Foucault asiaa kuvasi, takaa kuuliaisuuden ja siihen liittyvät valtasuhteet.

Työn ja tekemisen institutionalisoiminen ja ottaminen ihmisen hallinnan välineeksi oli ainutlaatuinen teollisen yhteiskunnan lieveilmiö. Globaalin talouden ja globalisaation myötä vanhat alistusmekanismit ovat tulleet haastetuiksi, samalla kun kansallisuuteen perustuva velkasuhde käy omaa identiteettikriisiään.

Globaalin maailman olemisen ja tekemisen, kulttuurisen kirjavuuden muodot kuitenkin jatkavat olemistaan ja nauttivat ihmisten apuna ja hyötynä olemisesta. Koska ihminen on ihmiselle ihminen, eikä teennäinen suvereeni saa tilannetta muutettua vaan vetäytyy omaan rauhanomaiseen tyyneyteensä, koska se tietää etteivät ihmiset ole häntä varten, vaan hän ihmisten vuoksi.

Erilaisten vallanpitäjien ideologiat, ajattelutavat ja lähtökohdat siihen miten valta pidetään ja mikä on ihminen omidesiaan vaihtelevat luonnollisesti koko skaalalla. Repertuaari kasvaa, mutta silti on olemassa enemmän ja vähemmän ihmisarvoa loukkaavia ja kylmän deterministisen kausaalisuuden näkökulmasta hyviä ja huonoja hallitsijoita. Kaikki kuitenkin heistä joutuu lopulta kadotukseen, koska valta korruptoi väistämättä. Venäjällä Tsaarit ammutaan, Ranskassa lahdattiin kadulla. Toiset hirttää ja ampuu värivallankumouksia kohdanneet johtajat, yksi kuolee vankilaan. Yksi lähtee maanpakoon.

Tekemisen välineellinen rooli alistamisen prosessissa tulee kohtaamaan samoin kuin tyrannit ja hirmuhallitsijat, ihmisten mieliä kontrolloivat fasistit ja lääkärivalansa rikkoneet suvereenin tavoitteita tukemaan asettuneet sielunhoitajat, samoin kun he kaikki, se tulee kohtamaan tappionsa kun globaalit imperiumit muodostuvat ja kehittyvät edelleen. Ihmiset kautta maailman toivottavat tervetulleeksi vapauttavan todellisuuden, jossa teollinen velkasuhde korvautuu ihmisen itsensä arvon kunnioittamisella ja sen dialogisen kanssakäymisen periaatteille.

Rahan ja mielen hallinnan tyrannimaiset fasistit, työllä ja leivällä uhkailevat suvereenit hiipuvat uusien globaalien tietoverkkojen suoman mahdollisuuksien repertuaarin äärellä. Gravitaatioaaltojen lailla muutos etenee läpi yhteiskunnan, kun ihminen nousee ja työn orjat lähtevät vapauteen.