Author Archive

Työmiehen palkka ja verot

Moni vanha kansallinen verokaavake tekee erottelua “ulkomaantyön” ja “kotimaantyön” väliin, yrittäen sopeutua siihen vanhaan skeemaan jossa sen mandaatti oli territoriaalisesti rajattu. Työn tekeminen kuitenkin on irronnut usein paikasta ja ajasta, puhumattakaan aluerajoista, joten työn sitominen aluepolitiikkaan tuottaa

Sutenöörin uhattu asema

Vanhan maailman työnvälittäjien rooli globaalissa imperiumissa, tai valtakunnissa, miten vaan, on muodoltaan erilainen kuin aikoinaan teollisen paikkaan ja aikaan sidotun työn tekemisen puitteissa. Erilaiset työnvälityspalvelut pyrkivät sitouttamaan ihmisiä sopimuksilla, myymään näitä sopimuksia joilla asiakkaat saivat omistajuuden, direktiovallan,

Uudet työntekemisen muodot

Globalisaation ja valtioiden vanhojen kansallisten identiteettien ja rajojen hämärtyessä, tai tarkemminkin rajojen kaatuessa ja ihmsten radikaalin siirtymisen kohti globaalia kyberkanslaisuutta, tänä aikana syntyy uusia ja uusia työn tekemisen muotoja. Ihmiset kautta maailman kokoontuvat tietoverkkojen välityksellä niin jakamaan