Ihminen on ihmiselle ihminen

Vuonna 1936 modernia ihmettelevä ja sille naureskeleva Nykyaika (Charlie Chaplin) sai ensi-iltansa suuren ja uuden maailman Uudessa Amsterdamissa, New Yorkissa. Ei ollut vielä Internettiä ja tietoverkkoja, vaikka laitteet puhuivatkin jo keskenään pitkienkin etäisyyksien yli, ilma väpätti eetterissä

Karman muuttamisen kantava voima

Ihminen syntyessään ei välttämättä tiedä mitä kaikkea hänen eteensä vielä ilmestyy, vailla aavistusta maailman menosta, rakkaudestaan ja synnyttämisen, jossei jopa tekemisen tuskasta järkensä menettäneet vanhemmat taantuvat rakkauden osoituksiin kuitenkaan voimatta palta historiassa taaksepäin. Ihmiselle ja asioille kertyy

Työn tekemisen parantava voima

Ihminen kuitenkin luonteensa mukaisesti saatuaan leipää ja sirkushuveja, nauttii ja haluaa tehdä ja onnistua. Päivänsä täyttäminen mielekkäällä tekemisellä on ihmisen oikeus, mutta myös tarve ja elinehto. Tylsyyteen tai virkeettömyyteen on moni mielensä ja kehonsa menettänyt. Siksi tämän

Työtä välittävät uhkapelaajat

Työn rahasta välittäminen kiehtoo usein opportunistisia henkilöitä, koska siinä voi käyttää hyödykseen todellisuudesta ehkä hieman erillää vellovaa paperien, spekulaation ja ulkoistetun riskin piirteitä. Erilaiset työnvälityspalvelut ja siis diilerit, sutenöörit ja ihmiskauppiaat käyttävätkin häikäilemättä hyväkseen elinkeinon, siis leivän

Pukukansalle oma eliittipalvelu

Työnvälityksen yksityistyminen pois valtion mandaatin alta mahdollisti myös sosiaalisesti identifioituneiden työnvälityspalveluiden tarjoamisen. Kun yksi työtä rahasta välittävä palvelu profiloitui, niinkuin yhtiöiden on hyvä tehdä ja kuten niitä kannustetaan tekemään, tietyn ammattiryhmän palvelemiseen, muodostui siitä tuon pienen ryhmän

Aivot valuu ulospäin

Globaalien tietoverkkojen ja työnvälittäjien, työmahdollisuuksien, tuen ja turvan voittokulun edetessä vanha kansallinen suvereeni huolestuu huudahtaen “aivo pakenee maailmalle!” ja jatkaen pyrivänsä eheyttämään kansallista koheesiota, olettaen arvatenkin, että näin aivojen oletettu pakeneminen vähenee tai ainakin hidastuu. Monet globaalit

Työmiehen palkka ja verot

Moni vanha kansallinen verokaavake tekee erottelua “ulkomaantyön” ja “kotimaantyön” väliin, yrittäen sopeutua siihen vanhaan skeemaan jossa sen mandaatti oli territoriaalisesti rajattu. Työn tekeminen kuitenkin on irronnut usein paikasta ja ajasta, puhumattakaan aluerajoista, joten työn sitominen aluepolitiikkaan tuottaa

Sutenöörin uhattu asema

Vanhan maailman työnvälittäjien rooli globaalissa imperiumissa, tai valtakunnissa, miten vaan, on muodoltaan erilainen kuin aikoinaan teollisen paikkaan ja aikaan sidotun työn tekemisen puitteissa. Erilaiset työnvälityspalvelut pyrkivät sitouttamaan ihmisiä sopimuksilla, myymään näitä sopimuksia joilla asiakkaat saivat omistajuuden, direktiovallan,

Uudet työntekemisen muodot

Globalisaation ja valtioiden vanhojen kansallisten identiteettien ja rajojen hämärtyessä, tai tarkemminkin rajojen kaatuessa ja ihmsten radikaalin siirtymisen kohti globaalia kyberkanslaisuutta, tänä aikana syntyy uusia ja uusia työn tekemisen muotoja. Ihmiset kautta maailman kokoontuvat tietoverkkojen välityksellä niin jakamaan